O statku

Více informací o "bigboši"

koncert

27. 7. 2024

27. července si budeme moct dát pohodu na statku při kapelách roličných stylů, jídle, pití a dobrých lidí. Pořádá ho kapela KLUCI na typickém statku "broumovského typu" v obci Křinice.

kapela KLUCI

Stylově nevázaní

Na Bigboši namátkou v minulosti vystoupili: Buty, Mňága, Sunshine, Airfare, Pavel Dobeš, Fast food Orchestra, 4 akordy ... Stylové rozmanitosti se u nás meze nekladou.

Broumovsko

Kultura na statku

Společně budujeme tradici hudební akce na unikátním místě, která zajímá širokou veřejnost a přispívá ke kulturní rozmanitosti Broumovska.

buřty

Křinice naše milé

Obec se nachází v malebném úpatí Broumovských stěn. Statek je pár metrů od pastviny pro ovce a hned vedle rybníčka a polí. Ideální místo k odpočinku vybízí na chvíli "vypnout" a pobavit se u dobré hudby, jídla i pití.

Broumovsko

Lidé stanujte

Louka vedle statku je připravena pro vás k volnému stanování. Nemusíte se pak štrachat po silnici do města a v klidu složíte hlavu na místě.

pěšky

Pěšky, na kole, busem

Dopuručujeme dorazit na festival z blízkého okolí pěšky, na kole nebo busem. Pár parkovacích míst máme, ale Křinice jsou malá obec s úzkou silnicí, pokud necháte auto doma, předejdete komplikacím.

Broumovsko

Dobré jídlo i pití

Na statku najdete jídla dostatek: klobásy, buřty, něco vege i okurku do ruky pro znalce. K pití dvě značky píva a slušný výběr panáčků a drinků.


Statek v akci

Takhle vypadá pohoda na Bigboši

Mapa

Křinice 6, 55001 Křinice


  Všeobecné podmínky festivalu Bigboš Křinice:

 • Zaplacené vstupné se nevrací.
 • Na festivalu a koncertech je zákaz konzumace alkoholu a jiných omamných látek pro osoby mladší 18 let.
 • Děti do 3 let (včetně) mají na festival vstup zdarma. Do 15 let věku je pro účast na festivalu nebo koncertě nutný doprovod dospělé osoby.
 • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
 • Padělání vstupenek je trestné.
 • Výherní vstupenky ze soutěží a vstupenky s nulovou cenou jsou dále neprodejné.
 • Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
 • Pořadatel neodpovídá za pravost či platnost vstupenek zakoupených mimo oficiální předprodej.
 • Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky.
 • Umožní-li majitel vstupenky její zkopírování, bude vstup povolen pouze tomu, kdo přijde s identickou vstupenkou jako první.
 • Držitelé vstupenky jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.
 • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
 • Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu/prostoru koncertu nebo námi jinak pořádaných akcí souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně.
 • Zakoupením vstupenky dáváte souhlas s marketingovým oslovením.
 • Po výměně vstupenky za identifikační pásku jste povinni mít pásku na ruce po celou dobu její platnosti.
 • Pro psy a další domácí zvířata je hlučné festivalové prostředí stresující. S ohledem na jejich zdraví i na bezpečnost návštěvníků nebudou zvířata do areálu i kempu vpuštěna. Raději je nechte v pohodlí domova.

Každý rok je pro nás prioritou zajistit bezpečný průběh festivalu. Abychom toho mohli docílit, je důležité, aby každý dodržoval bezpečností pravidla, a to jak ve svém zájmu, tak v zájmu ostatních návštěvníků.

 • Při každém vstupu do festivalového areálu budou návštěvníci podrobeni bezpečnostní kontrole, zda do areálu nevnášíte nepovolené předmětu.
 • Do areálu je povolen vstup pouze s platnou identifikační páskou. Identifikační pásku po dobu celého festivalu nesundávejte.
 • V celém areálu festivalu i v kempech je přísný zákaz rozdělávání ohně, grilovacích zařízení, plynových vařičů a dalších podobných.
 • Bezpečnostní služba má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh festivalu a návštěvníky bez platné identifikační pásky.

Do areálu festivalu Bigboš Křinice je ZAKÁZÁNO vnášet tyto předměty:

 • drogy, toxické a omamné látky
 • záznamová zařízení, a to datová, obrazová i zvuková (s výjimkou mobilu)
 • výbušné látky – trhaviny, třaskaviny
 • láhve (plast, tvrdý plast, hliník a další pevné materiály), sklo
 • zbraně – střelné, sečné, nože, nůžky
 • potraviny, nápoje – mimo doložených zdravotními důvody
 • profesionální fotoaparáty/videokamery se stativem, snímatelným objektivem, profesionální zařízení s teleobjektivem
 • jízdní kola, koloběžky, longboard/skateboard
 • alkohol
 • teleskopické tyče, včetně selfie tyčí
 • předměty s laserovým paprskem
 • zvířata
 • drony
 • V areálu je ZAKÁZÁNO vylepovat nebo rozdávat jakékoliv propagační materiály, které nebyly předem povoleny organizátorem a nejsou oficiálními partnery akce. Kromě toho není dovoleno vylepovat materiály s vulgárními a dalšími nápisy, které odporují dobrým mravům.